Glas Gjerulff - Alt i glas

Godt arbejde siden 1882

Glas Gjerulff har rødder tilbage fra 1882 og ejes i dag af Steen Gjerulff, der er femte generation ud af en glarmester familie. Med vores erfaringer heraf, lægger vi vægt på at forene det gamle håndværk med moderne teknikker. Det er dette vidensgrundlag og megen erfaring der har perfektioneret os inden for faget gennem generationer. Steen Gjerulff er desuden energispecialist og medlem af Dansk Glarmesterlaug, hvilket betyder at vi er omfattes af Glas med Garanti-ordningen.

strukturel glassing1
Profelitglas1
glasmontage

Målsætninger

• At indgå som kvalificeret samarbejdspartner i et større netværk

• At udbygge kompetencerne til at løfte special fagentrepriser

• At indgå i et udbygget samarbejde med forsikringsselskaber

Værdisæt

• Høj Kvalitet i såvel rådgivning og arbejde

• Tillid

• God og individuel betjening

strukturel glassing1
Profelitglas1
glasmontage
glarmesterarbejde
glas gjerulff gamle butik
Gjerulff-glas
glas gjerulff gamle butik

Vores historie

Gjerulff - en glarmesterfamilie med lange aner

Steen Gjerulff, indehaver af Glas Gjerulff i Thisted, er femte gren på stammen i en glarmesterfamilie, der har aner helt tilbage til 1882, hvor glarmester-familien Gjerulff havde sin vugge i Silkeborg.

1882 :
Det hele startede, da den vandrende glarmester Fyrsterling giftede sig med enken efter en Gjerulff, der havde sønnen Evald Gjerulff. Fyrsterling slog sig således ned i Silkeborg som glarmester, og han oplærte den lille Evald Gjerulff i glarmesterfaget.

1921 :
Unge Evald Gjerulff fører glarmester-faget videre og blev dermed den første glarmester Gjerulff. Han døde ung i 1921 og efterlod sig en kun 16-årig søn, Evald Johannes Gjerulff. Han var for ung til at overtage faderens firma, som derfor blev overdraget til anden side.

1927 :
Da Evald Johannes Gjerulff blev voksen, etablerede han sig på ny i Silkeborg med et glarmesterfirma under navnet Gjerulff. Han fik to sønner Erlin og Mogens Gjerulff, der begge blev uddannet i glarmester-faget.

1963 :
Silkeborg blev for lille til, at begge brødre kunne drive glarmester-firma i Silkeborg. Derfor valgte den ældste af brødrene, Erlin Gjerulff, at rejse til Thisted og etablere sig der, mens lillebror Mogens førte Gjerulff Glarmester videre i Silkeborg. Erlin Gjerulff etablerede således Glas Gjerulff i Thisted.

1977 :
Erlin Gjerulff fik sønnen Steen Gjerulff, den nuværende indehaver af Glas Gjerulff. Steen kom i lære som glarmester i firmaet og blev gradvist inddraget i virksomheden.

1986 :
Steen Gjerulff overtager 1/7 af kompaniskabet Glas Gjerulff.

2002 :
Steen Gjerulff overtog hele firmaet. Han har en søn, Kristian, der i 2009 som 14 -årig, begyndte som arbejdsdreng i firmaet. Om banen så er lagt til 6. generation af Glarmester Gjerulff er stadig et åbent spørgsmål.

glasmesterlauget_logo
glasmesterlauget_logo

Glas med Garanti

Glas Gjerulff er medlem af Glarmesterlauget Danmark og er dermed omfattet af garantiordningen Glas med Garanti.

Ordningen omfatter al glarmesterarbejde der er udført på en bygning, bil eller båd.
Garantiordningen
gælder i fem år fra arbejdets aflevering – 10 år ved skjulte fejl, og
dækker helt op til 200.000 kroner inklusiv moms pr. sag

Ideen med ordningen er at gøre valget af glarmester let og medvirke
til at sikre kunden ordentligt håndværk – hver gang. Ordningen er
desuden hurtig og ubureaukratisk.

Læs mere om ordningen på Glarmesterlauget Danmark hjemmeside