Gjerulff - en glarmesterfamilie med lange aner

Steen Gjerulff, indehaver af Glas Gjerulff i Thisted, er femte gren på stammen i en glarmesterfamilie, der har aner helt tilbage til 1882, hvor glarmester-familien Gjerulff havde sin vugge i Silkeborg.

1882 :
Det hele startede, da den vandrende glarmester Fyrsterling giftede sig med enken efter en Gjerulff, der havde sønnen Evald Gjerulff. Fyrsterling slog sig således ned i Silkeborg som glarmester, og han oplærte den lille Evald Gjerulff i glarmesterfaget.

1921 :
Unge Evald Gjerulff fører glarmester-faget videre og blev dermed den første glarmester Gjerulff. Han døde ung i 1921 og efterlod sig en kun 16-årig søn, Evald Johannes Gjerulff. Han var for ung til at overtage faderens firma, som derfor blev overdraget til anden side.

1927 :

Da Evald Johannes Gjerulff blev voksen, etablerede han sig på ny i Silkeborg med et glarmesterfirma under navnet Gjerulff. Han fik to sønner Erlin og Mogens Gjerulff, der begge blev uddannet i glarmester-faget.

1963 :
Silkeborg blev for lille til, at begge brødre kunne drive glarmester-firma i Silkeborg. Derfor valgte den ældste af brødrene, Erlin Gjerulff, at rejse til Thisted og etablere sig der, mens lillebror Mogens førte Gjerulff Glarmester videre i Silkeborg. Erlin Gjerulff etablerede således Glas Gjerulff i Thisted.

1977 :
Erlin Gjerulff fik sønnen Steen Gjerulff, den nuværende indehaver af Glas Gjerulff. Steen kom i lære som glarmester i firmaet og blev gradvist inddraget i virksomheden.

1986 :
Steen Gjerulff overtager 1/7 af kompaniskabet Glas Gjerulff.

2002 :
Steen Gjerulff overtog hele firmaet. Han har en søn, Kristian, der i 2009 som 14 -årig, begyndte som arbejdsdreng i firmaet. Om banen så er lagt til 6. generation af Glarmester Gjerulff er stadig et åbent spørgsmål.

Til forsiden