Døgnvagt i Thisted: 9792 1033

- Hvis du har fået knust en rude i dit hus, din butik eller bil kan du kontakte døgnvagten.

Glas Gjerulff er en del af Glarmestrenes Døgnvagt. Det er en sammenslutning af faglærte glarmestre, der rykker ud døgnet rundt, hvis du er ude for et uheld.

Glarmestrenes Døgnvagt er en sammenslutning af faglærte glarmestre, der er eksperter i alle former for afdækning.

Alle kan tilkalde døgnvagten på 70 100 100, som er den centrale vagtcentral. Herfra findes den lokale døgnvagt i det respektive område, som er opdelt i postnummer- og vagtområde. Derfor er det altid en glarmester med lokalkendskab, der rykker ud.
Din lokale glarmester
Det er ofte politiet, vagtselskaber eller ejendomsinspektøren, der er først ude på skadestedet, og de rekvirerer vores assistance på telefon 9792 1033 døgnets 24 timer.

Sikring
Vi vurderer skadens omfang, inden skaden bliver korrekt afdækket, så risikoen for yderligere uheld formindskes. Hvis det lokale sikringsfirma skal foretage en midlertidig tyverisikring, bistår døgnvagten.

Til forsiden