Ivan Hansen

Udskiftning af de blyindfattede vinduer i Vestervig Kirke blev indledt for nogle år siden og Glas Gjerulff har stået for tilrettelæggelse og udførelse af arbejdet – en proces, der strækker sig over flere år. Steen Gjerulff har kopieret de gamle ruder og lavet en prioriteringsliste, så det er de ruder, der er mest slidte, der skiftes ud først. ” Vi valgte Glas Gjerulff til at udføre arbejdet, fordi vi kender Steen Gjerulff og ved, at han kan udføre et stykke arbejde af den her karakter. Han har under hele processen været en god sparringspartner og har givet gode råd til udførelsen af arbejdet.” Kirkegårdsleder Ivan Hansen har fulgt flere at Steen Gjerulffs råd. ” Steen Gjerulff har i andre sammenhænge været en god vejleder. Han har hjulpet os med at finde nogle gode løsninger, så vi har fået reduceret vores store varmetab i kirken og samtidig en løsning, der har givet os et bedre indeklima i kirkerummet.”

Vestervig Kirke